Bel mij terug

Bootverzekering

Een boot is een verzamelnaam die gebruikt wordt voor allerlei verschillende soorten vaartuigen. Wij verstaan voor wat betreft de bootverzekering onder een boot een pleziervaartuig (voor zakelijke boten in de vervoerssector zijn er totaal andere verzekeringsproducten). U moet hierbij denken aan bijvoorbeed speedboten, catamarans, zeilboten, sloepen en motorkruisers.
 
Wat is een bootverzekering?
Een bootverzekering (ook wel pleziervaartuigverzekering of watersportverzekering genoemd) is een verzekering waarmee de eigenaar van een boot zowel de schade die hij bij het varen veroorzaakt aan anderen kan afdekken als ook schade aan de boot zelf. In Nederland geldt voor een groot deel van de boten dat een bootverzekering wettelijk verplicht is. Dankzij deze verplichting hebben andere varenden de garantie dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze - door de schuld van een andere schipper - schade leiden. Indien gewenst kan deze verplichte dekking uitgebreid worden zodat ook schade aan de eigen boot onder de dekking van de bootverzekering valt.
 
Soorten bootverzekeringen
Bootverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Er is een ruime keuze als we kijken naar de geboden dekking:
 • WA (wettelijke aansprakelijkheid):
  Zoals de naam eigenlijk al aangeeft, dekt de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. bootverzekering de schade die met een boot veroorzaakt wordt waarvoor de eigenaar van de boot wettelijk aansprakelijk is. Vrijwel iedere bootbezitter is verplicht om zijn boot (minimaal) WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. te verzekeren. Uitgezonderd zijn hele kleine (vaak niet gemotoriseerde) boten.
 • WA + diefstal en/of brand:
  Bij veel maatschappijen is het mogelijk om een bootverzekering af te sluiten die naast WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. dekking ook dekking biedt bij schade door brandDoor verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting). en/of diefstal. Hierbij geldt dat zelfontbranding en ontploffing vaak ook onder de brandverzekering valt.
 • WA + Beperkt Casco:
  Een bootverzekering met WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + Beperkt Casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen boot. Dit geldt echter alleen als die schade ontstaan is uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. Hierbij geldt meestal een eigen risicoDe kosten die voor uw eigen rekening komen..
 • WA + Volledig Casco (All risk bootverzekering):
  Een WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + volledig cascoNaast beperkt casco dekking ook dekking voor vandalisme, te water raken en slippen, alsmede eigenschuld-schade aan uw eigen auto. Aanvulling op de WA verzekering. wordt ook wel All Risk bootverzekering genoemd. De All Risk bootverzekering kent een uitgebreidere dekking dan de beperkt cascoDekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Aanvulling op WA verzekering. verzekering. Bij de all risk verzekering is schade aan de eigen boot in de meeste situaties gedekt. Alleen als de schade het gevolg is van een aantal speciaal beschreven gebeurtenissen, wordt de schade niet vergoed. Voorbeelden van deze uitsluitingen zijn schade door normale slijtage (afschrijving van de boot) en opzettelijke schade.
Kies de juiste bootverzekering
Er is een zeer groot aantal bootverzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. De beste maatschappij is namelijk lang niet voor iedere situatie dezelfde. Wij helpen u graag met deze vergelijking.

Dennis den Blanken

Erkend Hypotheekadviseur
Verzekeringsadviseur Particulier
Verzekeringsadviseur Zakelijk

06-43255664

E-mail

Wendy de Goede

Verzekeringsadviseur Particulier

020-4499099

E-mail