Bel mij terug

Oldtimerverzekering

Voordat we in kunnen gaan op wat wij onder een oldtimerverzekering verstaan, dienen we allereerst te bepalen wat een oldtimer (ook wel klassieker genoemd) is. En dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Er blijkt geen eenduidige definitie te bestaan van een oldtimer. Vaak wordt over een oldtimer gesproken als het om een oud model auto gaat dat niet meer gefabriceerd wordt. Fiscaal gezien wordt onder een oldtimer een auto verstaan die ouder is dan 25 jaar. In Nederland geldt dat voertuigen die ouder zijn dan 25 jaar vrijgesteld zijn van motorrijtuigenbelasting. Deze regeling wordt in 2012 bevroren, zodat vanaf dat jaar geldt dat voertuigen met een ingebruikstelling vanaf 1987 niet meer voor deze belastingvrijstelling in aanmerking kunnen komen. Als we in de verzekeringswereld kijken naar het begrip oldtimer, dan gaat het bij alle verzekeraars weliswaar om een "oude auto", maar waar de ene verzekeraar een grens legt bij 12 jaar, kan de grens bij een andere verzekeraar wel op het dubbele liggen.

Wat is een oldtimerverzekering?

Een oldtimerverzekering (ook wel klassiekerverzekering genoemd) is een autoverzekering die speciaal ontwikkeld is voor oldtimers (klassieke auto's). Net als bij andere autoverzekeringen geldt dat de oldtimerverzekering allereerst de schade dekt die veroorzaakt kan worden aan anderen bij het gebruik van de oldtimer. Net als voor de meeste andere voertuigen geldt in Nederland een wettelijke plicht om een oldtimer te verzekeren. Dankzij deze verplichting hebben alle verkeersdeelnemers de garantie dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze - door de schuld van een bestuurder van een oldtimer - schade leiden. Indien gewenst kan deze verplichte verzekeringsdekking uitgebreid worden zodat ook schade aan de eigen oldtimer onder de dekking van de verzekering valt.

Alhoewel een oldtimerverzekering een autoverzekering is, geldt dat deze verzekering vaak lagere premies kent dan een standaardautoverzekering. De reden is dat blijkt dat mensen die een oldtimer rijden vaak minder schade veroorzaken. Allereerst heeft dit te maken met het feit dat een oldtimer vaak als tweede auto gebruikt wordt en dus minder kilometers maakt en ten tweede blijkt het rijgedrag van oldtimerrijders vaak voorzichtiger dan het rijgedrag van de gemiddelde autorijder.
 
Soorten oldtimerverzekeringen
Bij een oldtimerverzekering heb je bij de meeste maatschappijen - net als bij de gewone autoverzekering - de keuze uit 3 verschillende dekkingen:
  • WA dekking (wettelijke aansprakelijkheid):
    De WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. oldtimerverzekering dekt de schade die met de oldtimer veroorzaakt wordt aan anderen waarvoor de eigenaar van de oldtimer wettelijk aansprakelijk is. Zoals al aangegeven, geldt er in Nederland een wettelijke plicht tot het verzekeren van een oldtimer. Deze plicht geldt specifiek voor deze WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. dekking. Op het moment dat er met die verzekerde oldtimer schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt wordt, dan valt die schade binnen de dekking van de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. oldtimerverzekering. De WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. dekking is de minimale dekking die een oldtimerverzekering kan bieden.
  • WA + Beperkt Casco:
    Een oldtimerverzekering met WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + Beperkt Casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen oldtimer. Niet alle schade is hierbij gedekt: alleen schade die ontstaan is uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen valt onder de dekking. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brandDoor verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting)., hagel/storm en ruitbreuk. Hierbij geldt meestal een eigen risicoDe kosten die voor uw eigen rekening komen..
  • WA + Volledig Casco (all risk oldtimerverzekering):
    Een WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + volledig cascoNaast beperkt casco dekking ook dekking voor vandalisme, te water raken en slippen, alsmede eigenschuld-schade aan uw eigen auto. Aanvulling op de WA verzekering. wordt ook wel all risk oldtimerverzekering genoemd. Bij de all risk oldtimerverzekering is - naast de schade aan anderen - de schade aan de eigen oldtimer in de meeste situaties gedekt. Alleen als de schade het gevolg is van een aantal speciaal beschreven gebeurtenissen, wordt de schade niet vergoed. Voorbeelden van deze uitsluitingen zijn schade door normale slijtage (afschrijving van de oldtimer), opzettelijke schade en schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed is van drugs of alcohol.
Kies de juiste oldtimerverzekering
Alle verzekeraars hanteren andere voorwaarden. Zo geldt bij een aantal oldtimerverzekeringen bijvoorbeeld een maximaal aantal kilometers per jaar. Ook kan als voorwaarde gelden dat de auto niet voor woon-werk verkeer gebruikt mag worden. U kunt contact met ons opnemen om een juiste keuze te maken.

Dennis den Blanken

Erkend Hypotheekadviseur
Verzekeringsadviseur Particulier
Verzekeringsadviseur Zakelijk

06-43255664

E-mail

Wendy de Goede

Verzekeringsadviseur Particulier

020-4499099

E-mail