Bel mij terug

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek betaalt u iedere maand alleen rente over het geld dat u hebt geleend. Je lost dus niets af. Dat doet u pas aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Dan betaalt u in één keer het geleende bedrag terug. Om te zorgen dat u tegen die tijd over dat bedrag beschikt, sluit u een spaarverzekering af. Via deze spaarverzekering ‘spaart’ u het bedrag bij elkaar.
 
Aflossing verzekerd
De verzekeringspremie die u iedere maand betaalt bestaat uit twee delen, een risicodeel en een spaardeel. De risicopremie wordt gebruikt voor het verzekeringsdeel. Het spaardeel zorgt voor een gegarandeerd geldbedrag. U weet dus altijd zeker dat u aan het einde van de looptijd uw hypotheek geheel kunt aflossen, omdat de hoogte van de spaarpremie zodanig wordt vastgesteld dat aan het einde van de looptijd het spaarsaldo, inclusief de hypotheekrenteDe vergoeding die men verschuldigd is voor een hypothecaire lening. gelijk is aan de hypotheekschuld.
 
Constante woonlasten
Een kenmerk van de spaarhypotheek is dat de spaarrente even hoog is als de hypotheekrenteDe vergoeding die men verschuldigd is voor een hypothecaire lening.. Een stijging van de rente betekent dat u maandelijks een hoger rentebedrag moet gaan betalen over het geld dat u geleend hebt. U hoeft echter minder premie te betalen, omdat automatisch ook de spaarrente omhoog gaat. Hierdoor blijven uw maandlasten vrij constant, zelfs als de rente varieert.
 
Lastig overstappen
De koppeling tussen de hypotheek- en spaarrente heeft ook nadelen. De lening en de spaarverzekering sluit u bij één instelling af en daar zit u voor de rest van de looptijd aan vast. Tussentijds overstappen naar een andere geldgever is vaak een kostbare zaak.
 
Voor wie?
De spaarhypotheek biedt vrijwel constante lasten, een gegarandeerd geldbedrag op het eind en dus veel zekerheid. Dit maakt de hypotheek interessant voor mensen die zich geen kostenstijgingen kunnen permitteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor starters, die weinig geld achter de hand hebben. Ouderen en alleenstaanden betalen een relatief hoge premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Zij zijn vaak minder gunstig uit met een spaarhypotheek.
 
De voordelen
  • U weet zeker dat u het complete hypotheekbedrag bij elkaar ‘spaart’
  • Uw woonlasten zijn vrij stabiel, zelfs als de hypotheekrenteDe vergoeding die men verschuldigd is voor een hypothecaire lening. stijgt
  • Het kapitaal dat u al sparend opbouwt, is geheel belastingvrij
De nadelen
  • U spaart nooit meer bij elkaar dan het hypotheekbedrag
  • De koppeling tussen hypotheek en spaarrekening geeft u weinig flexibiliteit
  • U bent relatief duur uit als de hypotheek- en spaarrente laag is

Rob Koster

Erkend Hypothecair Planner
Erkend Hypotheek Adviseur

06-51060423

E-mail

Dennis den Blanken

Erkend Hypotheekadviseur
Verzekeringsadviseur Particulier
Verzekeringsadviseur Zakelijk

06-43255664

E-mail

Tjeerd Prins

Erkend Hypothecair Planner
Erkend Hypotheek Adviseur

06-48385384

E-mail

Marije Daalman

Ondersteuner hypotheken
Zelfstandig RegioBank Adviseur

020-4499099

E-mail

Naomi Stoop

Ondersteuner Hypotheken
Zelfstandig RegioBank Adviseur

020-4499099

E-mail

Rebecca Liedermooij

Ondersteuner hypotheken
Zelfstandig RegioBank Adviseur

020-4499099

E-mail