Bel mij terug

Wat is Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze garantie kunt u krijgen bij het afsluiten van een hypotheek. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

Natuurlijk maakt u bij het aangaan van de lening samen met ons afspraken over de betaling van uw woonlastenAlle kosten die het wonen met zich meebrengt, inclusief stookkosten, de kosten voor nutsvoorzieningen , eventuele servicekosten, reserveringen voor onderhoud, onroerende zaakbelasting en verzekeringen. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als uw inkomen vermindert door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een (echt)scheiding. Het kan voorkomen dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld dan aan de geldverstrekker. Door deze zekerheid van de NHG zal de geldverstrekker u een aantal voordelen bieden.

Dankzij de NHG berekenen geldverstrekkers u een lagere hypotheekrenteDe vergoeding die men verschuldigd is voor een hypothecaire lening.. Afhankelijk van de hoogte van uw hypotheek kan dit elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel bieden.
Daarnaast gaat u een verantwoorde hypotheek aan. De NHG is namelijk alleen mogelijk wanneer u voldoet aan de inkomensnormen die zijn opgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Dan weet u zeker dat u na aftrek van uw woonlastenAlle kosten die het wonen met zich meebrengt, inclusief stookkosten, de kosten voor nutsvoorzieningen , eventuele servicekosten, reserveringen voor onderhoud, onroerende zaakbelasting en verzekeringen bij een normaal uitgavenpatroon altijd genoeg geld overhoudt voor andere belangrijke uitgaven, zoals de dagelijkse boodschappen, kleding en uitgaven voor uw kinderen.

Als u in betalingsproblemen raakt en het Waarborgfonds uw restantschuld moet betalen, worden met u afspraken gemaakt over de terugbetaling van dit bedrag aan het Waarborgfonds. Wanneer u naar het oordeel van het Waarborgfonds geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, zal het Waarborgfonds u de restantschuld kwijtschelden.

Rob Koster

Erkend Hypothecair Planner
Erkend Hypotheek Adviseur

06-51060423

E-mail

Dennis den Blanken

Erkend Hypotheekadviseur
Verzekeringsadviseur Particulier
Verzekeringsadviseur Zakelijk

06-43255664

E-mail

Tjeerd Prins

Erkend Hypothecair Planner
Erkend Hypotheek Adviseur

06-48385384

E-mail

Marije Daalman

Ondersteuner hypotheken
Zelfstandig RegioBank Adviseur

020-4499099

E-mail

Naomi Stoop

Ondersteuner Hypotheken
Zelfstandig RegioBank Adviseur

020-4499099

E-mail

Rebecca Liedermooij

Ondersteuner hypotheken
Zelfstandig RegioBank Adviseur

020-4499099

E-mail