Bel mij terug

Pensioenen

Pensioen is geld voor later, als u niet meer hoeft te werken. Het is het geld dat u krijgt uitgekeerd als u met pensioen gaat. Als u overlijdt, krijgt uw partner vaak pensioen.
 
Pensioen van de Nederlandse overheid
Iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, krijgt van de overheid een uitkering. Deze uitkering is voor iedereen gelijk en heet een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet). Om een volledige AOW te krijgen, moet u in Nederland hebben gewoond tussen uw 15e jaar en de leeftijd dat u in Nederland niet meer hoeft te werken (65 jaar). U krijgt 2 procent minder AOW voor elk jaar dat u niet in Nederland woont tussen uw 15e jaar en het jaar dat u met pensioen gaat.
 
Bij overlijden
Als u overlijdt, heeft ook uw partner recht op een AOW-uitkering. Deze uitkering heet de ANW (Algemene nabestaandenwet). Deze uitkering krijgt u niet zomaar. U moet daarvoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Arbeidsongeschikt
Ook als u langdurig ziek bent, kunt u een uitkering krijgen van de Nederlandse staat. Deze uitkering heet een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Er zijn binnen deze wet twee regelingen:
- IVA, Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten
Bent u als werknemer voor meer dan 80 procent arbeidsongeschikt? Dan kunt u een IVA-uitkering krijgen. Met een IVA-uitkering krijgt u 75 procent van het salaris (er zit een maximumgrens aan dit bedrag van 45.000 euro).
- WGA, Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Bent u als werknemer niet helemaal arbeidsongeschikt, maar wel ten minste 35 procent? Dan hebt u recht op een WGA-uitkering.
 
Pensioen van de werkgever
Het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever(s) is een aanvulling op het basispensioen van de overheid. Over een deel van uw loon bouwt u geen pensioen op. We noemen dat deel de ‘franchise’. Dat is omdat u naast uw pensioen ook al een AOW-uitkering ontvangt van de Nederlandse staat.
 
Levenslang
Het ouderdomspensioen dat u bij uw werkgever hebt opgebouwd, wordt levenslang aan u uitgekeerd vanaf de leeftijd dat u met pensioen gaat.
 
Bij overlijden
Het kan zijn dat u ook bent verzekerd voor een partner- en/of wezenpensioen. Dat betekent dat uw partner of minderjarige kinderen pensioengeld krijgen als u overlijdt.
Arbeidsongeschikt en pensioen
U bent misschien ook verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Zo’n pensioen krijgt u als u niet meer kunt werken. Het is bedoeld om u een inkomen te verschaffen tot de leeftijd dat u met pensioen gaat. Deze pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid stopt daarom uiterlijk op de leeftijd dat u met pensioen gaat.
 
Zelf sparen voor pensioen
Ook kunt u zelf sparen voor uw pensioen. U kunt dan bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of zorgen voor wat extra’s voor uw oude dag. Er zijn verschillende mogelijkheden om te sparen voor uw pensioen:
- Sparen met een bancaire lijfrente rekening
- Beleggen
- Eigen huis of aandelen kopen
- Lijfrenteverzekering afsluiten
- Sparen in een levensloopregeling

Dennis den Blanken

Erkend Hypotheekadviseur
Verzekeringsadviseur Particulier
Verzekeringsadviseur Zakelijk

06-43255664

E-mail