Bel mij terug

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om de begunstigde(n) verzorgd achter te laten als de verzekerde komt te overlijden. Hierbij kan de uitkering bijvoorbeeld bedoeld zijn om de uitvaart te betalen (uitvaartverzekering), om de hypotheek af te lossen of als aanvulling op een nabestaandenpensioen.
 
Soorten overlijdensrisicoverzekeringen
Overlijdensrisicoverzekeringen worden vaak onderverdeeld naar looptijd. Hierbij kun je kiezen tussen:
 • een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden
  Een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden kent geen vaste einddatum. Deze verzekering keert uit zodra de verzekerde komt te overlijden. Vaak wordt voor deze vorm gekozen als men op zoek is naar een verzekering om de kosten van de uitvaart van de verzekerde te betalen (een uitvaartverzekering). Onder het kopje uitvaartverzekering, treft u hierover meer informatie aan.
 • een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden
  Een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden kent wel een vaste einddatum. Indien de verzekerde overlijdt voor deze einddatum, keert de verzekering uit. Indien de verzekerde nog in leven is op de einddatum, houdt de verzekering op te bestaan zonder uit te keren. Voor deze vorm wordt vaak gekozen bij een hypotheek (einddatum gelijk aan de einddatum van de hypotheek) of als aanvullende pensioenvoorziening.
Verzekerd kapitaal
Bij een overlijdensrisicoverzekering dient u te bepalen wie u wilt verzekeren (verzekerde), voor welk bedrag (verzekerd kapitaal) en voor welke periode (looptijd). Als we kijken naar het verzekerde kapitaal, kunt u kiezen tussen:
 • een gelijkblijvend verzekerd kapitaal
  Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekerd kapitaal gedurende de gehele looptijd gelijk.
 • een lineair dalend verzekerd kapitaal
  Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde kapitaal ieder jaar van de looptijd met een gelijkblijvend bedrag zodat het verzekerd kapitaal op de einddatum 0 is.
 • een annuïtair dalend verzekerd kapitaal
  Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is meestal gekoppeld aan een hypotheek of geldlening die op basis annuïteiten wordt afgelost. Het verzekerde kapitaal van de annuïtair dalende risicoverzekering daalt ieder jaar met hetzelfde bedrag als het bedrag waarmee de geldlening daalt.
Gezondheidsverklaring en keuring
Op het moment dat u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, is uw gezondheid uiteraard heel belangrijk. Om het verzekeringsrisico te bepalen, zal de medisch acceptant van de maatschappij uw gezondheid beoordelen. Hierbij wordt door de verzekeringsmaatschappij sterk gelet op het verzekerd bedrag. Indien u binnen de keuringsgrens blijft, kunt u volstaan met het invullen van een gezondheidsverklaring. Indien het verzekerde bedrag boven de keuringsgrens uitkomt (of als de medisch acceptant een keuring wil naar aanleiding van uw gezondheidsverklaring), dan zult u gekeurd moeten worden. Hierbij geldt dat de keuring uitgebreider wordt naarmate het verzekerde bedrag hoger wordt. Veel maatschappijen hanteren tegenwoordig 250.000 euro als keuringsgrens.

Afhankelijk van het oordeel van de medisch acceptant zal de maatschappij uw aanvraag accepteren zoals ingediend, accepteren met een premieverhoging of afwijzen. Accepteren met een premieverhoging houdt in dat de maatschappij de verzekering wel wil accepteren, maar alleen tegen een opslag op de standaardpremie vanwege een verhoogd risico.
 
Kies de juiste overlijdensrisicoverzekering
Een groot aantal maatschappijen biedt in Nederland overlijdensrisicoverzekeringen aan. In de meeste gevallen gaat het hier om eersteklas verzekeringsmaatschappijen. Een overlijdensrisicoverzekering is in de basis eigenlijk een heel eenvoudig product. Op het moment dat de verzekerde komt te overlijden, keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit. Vanwege deze eenvoudige achtergrond, is verreweg de belangrijkste factor bij de keuze van de maatschappij de verzekeringspremie: hoe lager de premie, des te interessanter de maatschappij.
Een goede analyse van de markt is dus heel belangrijk. De goedkoopste maatschappij is namelijk lang niet voor iedere situatie dezelfde. Dit is namelijk afhankelijk van uw leeftijd, rookgedrag, inkomen, geslacht, gewicht, fysieke gesteldheid en beroep. Bovendien veranderen de premies regelmatig.

Richard Bakker

Verzekeringsadviseur Zakelijk
020-4499099

E-mail

Wendy de Goede

Verzekeringsadviseur Particulier

020-4499099

E-mail