Bel mij terug

Autoverzekering

In Nederland rijdt een zeer groot aantal auto's. Deze auto's veroorzaken jaarlijks aanzienlijke schade, materieel maar ook fysiek. Om deze schade te dekken, bestaan er autoverzekeringen. In Nederland is een autoverzekering verplicht. Dankzij deze verplichting hebben alle verkeersdeelnemers de garantie dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze - door de schuld van een (andere) autobestuurder - schade leiden. Indien gewenst kan deze verplichte dekking uitgebreid worden zodat ook schade aan de eigen auto onder de dekking van de autoverzekering valt.
 
Soorten autoverzekeringen
Autoverzekeringen kun je onderverdelen naar geboden dekking. Er zijn 3 verschillende soorten autoverzekeringen:
  • WA (wettelijke aansprakelijkheid):
    Zoals de naam eigenlijk al aangeeft, dekt de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. autoverzekering de schade die met een auto veroorzaakt wordt waarvoor de eigenaar van de auto wettelijk aansprakelijk is. Iedere autobezitter is verplicht om zijn auto (minimaal) WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. te verzekeren. Op het moment dat er met die verzekerde auto schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt wordt, dan valt die schade binnen de dekking van de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. autoverzekering. De WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. dekking is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Omdat de verzekering aan de auto gebonden is, is er ook dekking als de eigenaar van de auto een ander in de auto laat rijden.
  • WA + Beperkt Casco:
    Een autoverzekering met WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + beperkt cascoDekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Aanvulling op WA verzekering. dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen auto. Dus als de eigenaar van de auto schade aan de eigen auto krijgt, biedt deze verzekering dekking. Dit geldt echter alleen als die schade ontstaan is uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brandDoor verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting)., hagel/storm en ruitbreuk. Hierbij geldt meestal een eigen risicoDe kosten die voor uw eigen rekening komen..
  • WA + Volledig Casco (All risk autoverzekering):
    Een WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + volledig cascoNaast beperkt casco dekking ook dekking voor vandalisme, te water raken en slippen, alsmede eigenschuld-schade aan uw eigen auto. Aanvulling op de WA verzekering. wordt ook wel All Risk autoverzekering genoemd. De All Risk autoverzekering kent een uitgebreidere dekking dan de beperkt cascoDekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Aanvulling op WA verzekering. verzekering. Bij de all risk verzekering is schade aan de eigen auto in de meeste situaties gedekt. Alleen als de schade het gevolg is van een aantal speciaal beschreven gebeurtenissen, wordt de schade niet vergoed. Voorbeelden van deze uitsluitingen zijn schade door normale slijtage (afschrijving van de auto), opzettelijke schade en schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed is van drugs of alcohol.
 
Kies de juiste autoverzekering
Er is een zeer groot aantal autoverzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. De beste maatschappij kan namelijk per situatie verschillen. Wij helpen u graag met het maken van deze vergelijking.

Richard Bakker

Verzekeringsadviseur Zakelijk
020-4499099

E-mail

Wendy de Goede

Verzekeringsadviseur Particulier

020-4499099

E-mail