Bel mij terug

Bestelautoverzekering

Een bestelautoverzekering is een verzekering waarmee de schade die veroorzaakt wordt door een bestelauto kan worden afgedekt. Daarnaast kan eventuele schade aan de bestelauto zelf ook worden afgedekt. Maar wat is precies een bestelauto? In verzekeringsland wordt meestal onder een bestelauto een auto/bus verstaan die voornamelijk is ingericht tot het vervoer van goederen (de auto heeft een laadruimte). Daarnaast geldt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen de stelregel dat een bestelauto maximaal 3500 kilo mag wegen. Daarboven spreekt men over een vrachtauto. In Nederland is een bestelautoverzekering verplicht. Dankzij deze verplichting hebben alle verkeersdeelnemers de garantie dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze - door de schuld van een bestuurder van een bestelauto - schade leiden. Indien gewenst kan deze verplichte dekking uitgebreid worden zodat ook schade aan de eigen bestelauto onder de dekking van de bestelautoverzekering valt.
 
Soorten bestelautoverzekeringen
Bestelautoverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Er zijn - net als bij de gewone autoverzekering - 3 verschillende soorten dekkingen:
  • WA (wettelijke aansprakelijkheid):
    Zoals de naam eigenlijk al aangeeft, dekt de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. bestelautoverzekering de schade die met een bestelauto veroorzaakt wordt waarvoor de eigenaar van de bestelauto wettelijk aansprakelijk is. Iedere bestelautobezitter is verplicht om zijn bestelauto (minimaal) WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. te verzekeren. Op het moment dat er met die verzekerde bestelauto schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt wordt, dan valt die schade binnen de dekking van de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. bestelautoverzekering. De WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. dekking is de minimale dekking die een bestelautoverzekering kan bieden. Omdat de verzekering aan de bestelauto gebonden is, is er ook dekking als de eigenaar van de bestelauto een ander in de bestelauto laat rijden.
  • WA + Beperkt Casco:
    Een bestelautoverzekering met WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + Beperkt Casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen bestelauto. Dus als de eigenaar van de bestelauto schade aan de eigen bestelauto krijgt, biedt deze verzekering dekking. Dit geldt echter alleen als die schade ontstaan is uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brandDoor verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting)., hagel/storm en ruitbreuk. Hierbij geldt meestal een eigen risicoDe kosten die voor uw eigen rekening komen..
  • WA + Volledig Casco (All risk bestelautoverzekering):
    Een WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + volledig cascoNaast beperkt casco dekking ook dekking voor vandalisme, te water raken en slippen, alsmede eigenschuld-schade aan uw eigen auto. Aanvulling op de WA verzekering. wordt ook wel All Risk bestelautoverzekering genoemd. De All Risk bestelautoverzekering kent een uitgebreidere dekking dan de beperkt cascoDekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Aanvulling op WA verzekering. verzekering. Bij de all risk verzekering is schade aan de eigen bestelauto in de meeste situaties gedekt. Alleen als de schade het gevolg is van een aantal speciaal beschreven gebeurtenissen, wordt de schade niet vergoed. Voorbeelden van deze uitsluitingen zijn schade door normale slijtage (afschrijving van de bestelauto), opzettelijke schade en schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed is van drugs of alcohol.
Kies de juiste bestelautoverzekering
Er is een zeer groot aantal bestelauto verzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. De beste maatschappij is namelijk lang niet voor iedere situatie dezelfde. Wij helpen u graag met deze vergelijking.

Richard Bakker

Verzekeringsadviseur Zakelijk
020-4499099

E-mail

Wendy de Goede

Verzekeringsadviseur Particulier

020-4499099

E-mail