Bel mij terug

Opstalverzekering

Een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Een opstalverzekering is een verzekering waarmee u eventuele schade aan uw huis en alle daarbij behorende roerende zaken kunt afdekken. Onder "roerende zaken" wordt alles wat niet verhuisbaar is verstaan (alles wat nagelvast aan de woning zit). Alles wat wel verhuisbaar is, valt onder de inboedelAlle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren. Het betreft de huishouding van de verzekeringnemer en iedereen die duurzaam met hem samenwoont..

De verzekerde waarde bij een opstalverzekering is de herbouwwaardeHet bedrag dat nodig is om een tenietgegane (bijvoorbeeld afgebrande of ingestorte) woning opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Er is geen direct verband met de verkoopwaarde. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering. van de woning. Deze wordt in de meeste gevallen bepaald aan de hand van een herbouwwaardemeter. Dit is een vragenlijst waaruit uiteindelijk de geschatte waarde van uw opstal rolt.
 
Soorten opstalverzekeringen
Opstalverzekeringen kunnen worden onderverdeeld naar de geboden dekking. Voor iedere opstalverzekering geldt dat alleen dekking geboden wordt als de schade is veroorzaakt door een aantal in de voorwaarden beschreven oorzaken. Dus schade is niet altijd gedekt. Alhoewel niet alle verzekeringsmaatschappijen dezelfde indeling aanhouden, zijn er in de basis twee verschillende soorten opstalverzekeringen. Deze opstalverzekeringen worden hieronder beschreven.
 
Extra uitgebreide opstalverzekering:
 • brand;
 • ontploffing;
 • rook en roet;
 • blikseminslag;
 • neerstortende vliegtuigen;
 • vandalisme;
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen;
 • aanrijding en aanvaring;
 • diefstal en (poging tot) inbraak;
 • storm (ten minste windkracht 7);
 • schade dóór scherven van ruiten en spiegels.
 • schroei-, zeng- en smeltschade;
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt;
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.
Alle onheilen opstalverzekering (all risk):
 • De meest uitgebreide (all risk) opstalverzekering biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement. Hierbij gelden echter een aantal uitsluitingen. Hierbij moet u denken aan:
  • schade door overstromingen;
  • schade door aardbevingen;
  • schade door molest (oorlogsgeweld);
  • schade door atoomkernreacties.
Kies de juiste opstalverzekering
Er is een zeer groot aantal opstalverzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. Wij helpen u graag met deze vergelijking.

Richard Bakker

Verzekeringsadviseur Zakelijk
020-4499099

E-mail

Wendy de Goede

Verzekeringsadviseur Particulier

020-4499099

E-mail