Bel mij terug

Beroepsaansprakelijkheid

Als u een vrije beroepsbeoefenaar bent, wordt u ingezet als deskundige die specifieke problemen op kan lossen. Natuurlijk gaat dat vrijwel altijd goed. Toch kan door een vergissing, onachtzaamheid of een onjuist advies van uw kant, uw opdrachtgever schade lijden. Voor zover er sprake is van schade aan personen of zaken, kunt u terugvallen op uw AVB. Maar als uw fout vermogensschade tot gevolg heeft, is dat niet gedekt onder de AVB. U heeft dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig, die dekking biedt tegen schade uit beroepsfouten. Voorwaarde is wel dat de beroepsfout gemaakt is binnen de grenzen van het beroep waarvoor de verzekering geldt. Extra voordeel is dat deze verzekering ook recht geeft op juridische bijstand die nodig kan zijn bij al dan niet terechte aanspraken van derden.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere doelgroep gelijk is, zijn er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld voor diverse beroepen. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Bij bepaalde beroepsgroepen is zelfs sprake van een verzekeringsplicht met een bepaald minimum verzekerd bedrag.

 

Dennis den Blanken

Erkend Hypotheekadviseur
Verzekeringsadviseur Particulier
Verzekeringsadviseur Zakelijk

06-43255664

E-mail

Richard Bakker

Verzekeringsadviseur Zakelijk
020-4499099

E-mail