Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
vrouw met vraagtekens grijs (pixaby 687560) (1)
Aansprakelijkheid

Een foutje is gauw gemaakt, echter het herstellen van dat foutje of de financiële gevolgen daarvan kunnen gepaard gaan met grote kosten.Voor het afdekken van uw bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid bestaan uitstekende aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook hier is de premie afhankelijk van de risico's welke u loopt. Het zal duidelijk zijn dat het risico sterk verschilt per bedrijfstak. In het algemeen bestaat de premie uit een vast deel en een variabel deel, gerelateerd aan de omzet en loonkosten. De gehanteerde premie is meestal een voorschotpremie met een jaarlijkse verrekening op basis van de variabele bedragen als omzet en loonkosten.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Iedere ondernemer of elk bedrijf kan volkomen onbedoeld schade veroorzaken bij derden, zoals consumenten, werknemers en leveranciers. De schadeclaim waarmee u dan geconfronteerd wordt, kan in de miljoenen lopen. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, kortweg AVB, verzekert u de financiële gevolgen van schade waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Een AVB, is een echte basisverzekering die bij geen enkele onderneming mag ontbreken. U kunt kiezen voor een wereldwijde dekking en voor de mogelijkheid aanspraken uit het verleden te beschermen. Ook kunnen rechtsbijstand en kosten voor maatregelen om direct dreigend gevaar af te wenden verzekerd worden. Ten slotte kan de verzekering het brandregres dekken. De premie van een AVB is over het algemeen zeer betaalbaar.

U kunt kiezen voor een standaard AVB, maar er zijn ook verzekeringen die met specifieke risicogroepen rekening houden:

  • Detailhandel, horeca en ambachten
  • Eigenaren en/of exploitanten van gebouwen
  • Vereniging van eigenaren van gebouwen
  • Sport- en ontspanningsvereniging
Werkgeversaansprakelijkheid

Als uw werknemer schade oploopt door gebruik van een motorrijtuig in verband met zijn werk, kan hij u daarvoor aansprakelijk stellen. Als uw medewerkers voor u vaak onderweg zijn, is een WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) daarom van groot belang. Deze verzekering dekt schade aan bestuurders van motorrijtuigen als u als werkgever daarvoor aansprakelijk gesteld wordt. Deze schade wordt niet door een andere verzekering vergoed. Een AVB bijvoorbeeld sluit schade door motorrijtuigen uit. De Aansprakelijkheidsverzekering van het Motorrijtuig (WAM) biedt geen dekking voor schade aan bestuurders. Ook een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) geeft onvoldoende zekerheid, omdat de schade niet vergoed wordt als de werkgever aansprakelijk is. Bovendien hebben leaseauto’s en huurauto’s meestal geen SVI. En op vorkheftrucks, werkmaterieel, landbouwwerktuigen, bromfietsen, scooters en motorrijwielen is geen SVI te verkrijgen.

Ook voor andere specifieke risico’s kan een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden (denk bijvoorbeeld aan schade ontstaan door asbest).

Beroepsaansprakelijkheid

Als u een vrije beroepsbeoefenaar bent, wordt u ingezet als deskundige die specifieke problemen op kan lossen. Natuurlijk gaat dat vrijwel altijd goed. Toch kan door een vergissing, onachtzaamheid of een onjuist advies van uw kant, uw opdrachtgever schade lijden. Voor zover er sprake is van schade aan personen of zaken, kunt u terugvallen op uw AVB. Maar als uw fout vermogensschade tot gevolg heeft, is dat niet gedekt onder de AVB. U heeft dan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig, die dekking biedt tegen schade uit beroepsfouten. Voorwaarde is wel dat de beroepsfout gemaakt is binnen de grenzen van het beroep waarvoor de verzekering geldt. Extra voordeel is dat deze verzekering ook recht geeft op juridische bijstand die nodig kan zijn bij al dan niet terechte aanspraken van derden.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere doelgroep gelijk is, zijn er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld voor diverse beroepen. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Bij bepaalde beroepsgroepen is zelfs sprake van een verzekeringsplicht met een bepaald minimum verzekerd bedrag.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Als u beroepsvervoerder bent, loopt u het risico dat de door u vervoerde spullen beschadigd of verloren raken of gestolen worden. Met een standaarddekking verzekert u beschadiging of verlies van de lading. Maar u kunt de verzekering ook uitbreiden. Zo is er een dekking voor als de lading schade oploopt door anderen dan uzelf. Ook kunt u de verzekering uitbreiden met een dekking voor het niet (kunnen) innen van rembours en met een scheepvaartdekking voor Europa. 

Milieuschade

Werken met gevaarlijke stoffen is niet zonder risico. Bodem en water kunnen verontreinigd raken als stoffen ontsnappen, bijvoorbeeld door lekkage of als gevolg van bepaalde werkzaamheden. De kosten voor bodemsanering liegen er niet om. Een milieuschadeverzekering (MSV) is dan ook beslist nodig voor bedrijven die met milieubelastende of -gevaarlijke stoffen werken. Behalve saneringskosten zijn gedekt: expertisekosten, kosten om verdere schade te voorkomen of te beperken en preventieve opruimingskosten.

Er zijn twee soorten MSV-verzekeringen: één die de schade op uw eigen terrein dekt en één voor bedrijven die werkzaamheden uitoefenen bij anderen.

De MSV moet gezien worden als een aanvullende verzekering. Andere verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, brand- en milieuverzekeringen kunnen bepaalde risico’s al afdekken, maar ook nog hiaten vertonen. Met de MSV maakt u de dekking compleet. U kunt kiezen uit drie rubrieken.

Rubriek 1
Een basisverzekering met brand, blikseminslag en ontploffing als verzekerde gevaren.

Rubriek 2
Deze rubriek biedt bovenop de dekking van rubriek 1, ook dekking voor milieuschade ontstaan door storm, vorst, aanrijding, overspanning/inductie en dergelijke. De premie is anderhalf keer zo hoog als die van rubriek 1.

Rubriek 3
Alle mogelijke gevaren die van buitenaf milieuschade kunnen veroorzaken, vallen onder deze dekking. Het is een maatwerkverzekering en de premie wordt individueel berekend.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. Raadpleeg ons als je vragen hebt.

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt een aantal daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Wil je meer weten? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Financiële begrippenlijst
Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling) overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Meer financiële begrippen

Heb je vragen over jouw situatie?

bedrijfs logo wit
Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
08:30 - 17:30 uur

Buiten kantoor tijden op afspraak

© Dutch Media Lab