Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
gebouwen
In en om het gebouw

Het gebouw waarin uw bedrijf is gevestigd kan door een calamiteit schade oplopen. De financiële gevolgen daarvan kunnen de bedrijfsvoering ernstig belemmeren. U kunt zich daartegen goed verzekeren.

Denkt u hierbij onder andere aan:

  • Gebouwenverzekering
  • Huurdersbelangverzekering
  • Inventaris/goederen verzekering
  • Glasverzekering
  • Geldverzekering
Gebouwen

Als u eigenaar bent van een gebouw dat bedrijfsmatig wordt gebruikt, moet u dat goed verzekeren tegen schade. Het maakt niet uit of u er zelf werkt of dat u het verhuurt aan derden, u draait op voor de kosten als er iets gebeurt.

De gebouwenverzekering (of brandverzekering) dekt in ieder geval het risico van brand-, roet- en rookschade, maar u kunt ook kiezen voor een uitgebreide dekking. In dat geval zijn de gevolgen van storm, inbraak en bepaalde vormen van waterschade ook gedekt. Behalve het gebouw zijn de fundamenten, bijgebouwen en zaken als schuttingen en zonweringen verzekerd.

Zoals gebruikelijk bij dit soort verzekeringen worden oorzaken met een catastrofe-achtig karakter zoals oorlogssituaties, terrorisme en overstromingen uitgesloten.

Het verzekerd bedrag dat u afspreekt, moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw in kwestie. Een juiste vaststelling van de herbouwwaarde is belangrijk. Verzekert u zich tegen een te laag bedrag, dan zal de herbouw niet volledig vergoed worden. Is de herbouwwaarde te hoog gesteld, dan betaalt u meer premie dan nodig, terwijl u nooit méér vergoed krijgt dan de daadwerkelijke schade. Staat het vast dat het gebouw niet in dezelfde staat herbouwd zal worden, dan kan het verzekerd bedrag lager zijn dan de herbouwwaarde. Voor bijzondere gebouwen ten slotte, zoals monumenten, kunnen bijzondere voorwaarden gelden.

*Herbouwwaarde ( Het bedrag dat nodig is om een tenietgegane (bijvoorbeeld afgebrande of ingestorte) woning opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Er is geen direct verband met de verkoopwaarde. De herbouwwaarde is de basis voor de opstalverzekering.)

Inventaris/Goederen

Door brand, inbraak of waterschade kan uw inventaris (voor een deel) verloren gaan. Niet alleen de bureaus en computers, ook bijvoorbeeld gereedschap, machines, dossiers of goederen die op voorraad heeft kunnen schade oplopen. Om deze schade vergoed te krijgen, sluit u een inventarisverzekering af. Heeft u vestigingen op verschillende locaties, dan kan met één polis volstaan worden.

U kunt bij een inventarisverzekering kiezen uit verschillende dekkingen. De uitgebreide dekking biedt uitkomst bij schade door brand (inclusief rook en roet), inbraak, storm en lekkages en dergelijke. U kunt uw inventaris tegen nieuwwaarde verzekeren, uw handelsgoederen tegen marktwaarde. Wenst u zich alleen tegen brand te verzekeren, dan kan dat bij sommige verzekeraars ook.

De premie is onder ander afhankelijk van de uitgebreidheid van de dekking, het brandrisico van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand en de getroffen preventiemaatregelen. De premie wordt uitgedrukt als promillage van het verzekerd bedrag, meestal €0,40 tot €0,60 per €1.000,- verzekerd bedrag. Net als bij de gebouwenverzekering is de het belangrijk de juiste verzekerde som op te geven. Die kan worden vastgesteld met een inventarislijst. Met een te hoge waardebepaling betaalt u te veel premie. Is de waardebepaling te laag, dan heeft u bij schade slechts recht op een deel van de vergoeding. U bent dan onderverzekerd.

Bij bepaalde vormen van schade biedt de inventarisverzekering niet altijd (voldoende) dekking. U zult dan extra verzekeringen moeten afsluiten zoals een transportverzekering, een computerverzekering, een bedrijfsschadeverzekering of een winkelgeldverzekering.

brand*
( Door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting). )

Strom*
( Een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7). )

Geld

Als er in uw bedrijf veel contant geld in omloop is, is een winkelgeldverzekering geen overbodige luxe. Het geld kan verloren gaan door brand of bij een inbraak worden meegenomen. Ook gewelddadige berovingen of afpersing vormen een specifiek risico. De winkelgeldverzekering vergoedt de schade die ontdekt wordt binnen een jaar nadat deze ontstaan is. U krijgt ook een vergoeding als het geld uit de kluis in uw huis is geroofd of uit de nachtkluis van de bank. Ten slotte zijn er dekkingen voor het accepteren van vals geld en voor fraude door een medewerker die gemachtigd is geldhandelingen te verrichten. Wilt u alle fraudeschade door werknemers gedekt zien? Dan biedt de fraudeverzekering uitkomst.

Verzekeraars stellen wel preventie-eisen als u de verzekering wilt afsluiten. Vaak gaat het om het aanbrengen van inbraakwerende kluisjes waarin u het geld moet opbergen. Naarmate het risico groter is, zijn de preventievoorwaarden strenger.

De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort risico. Voor horecaondernemingen en bedrijven die buiten de normale winkeltijden open zijn, geldt een toeslag.

Wat wil je weten?

Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. Raadpleeg ons als je vragen hebt.

Financiële begrippenlijst

Sommige uitdrukkingen over geldzaken kom je niet elke dag tegen. Onze financiële begrippenlijst legt een aantal daarvan alvast uit en beantwoordt enkele veel gestelde vragen. Wil je meer weten? Aarzel niet en neem direct even vrijblijvend contact op.

Financiële begrippenlijst
Wat valt onder bijkomende kosten?

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met allerlei kosten, naast de koopprijs. Denk hierbij aan de kosten voor het verbouwen en inrichten van je huis en de verhuizing. Maar er zijn ook de zogenaamde aankoopkosten, zoals de rekening van de notaris en ons hypotheekadvies. 

Meer lezen

Wat is een hypotheek?

Bij een ‘hypotheek’ leen je geld voor het aankopen van een woning. Deze geldt daarbij als onderpand. Dit zogenaamde ‘hypotheekrecht’ biedt de geldverstrekker meer zekerheid dat de lening kan worden terugbetaald. Hij verkrijgt via een hypotheek namelijk het recht om je woning te verkopen als jij de hypotheeklasten niet meer betaalt. In dat geval is er sprake van een executieverkoop. Daarnaast wil de geldverstrekker veelal ook een pandrecht.

Meer lezen

Wat kan ik meer lenen met een energiebespaarbudget?

Steeds meer mensen denken na over zonnepanelen en isolatie of andere energiebesparende maatregelen. Wanneer je wilt gaan verduurzamen, gelden er ruimere mogelijkheden voor een hypotheek. Met het Energiebespaarbudget mag je namelijk tot 6% bovenop de woningwaarde lenen. Oók met NHG. 

Meer lezen

Hoe zit dat met de (vrijstelling) overdrachtsbelasting?

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt. De overheid heeft hiervoor een handige 'infographic' gemaakt. Hieronder vind je daarover extra informatie.

Meer lezen

Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Meer lezen

Meer financiële begrippen

Heb je vragen over jouw situatie?