Bel mij terug

Vrachtauto

Een vrachtautoverzekering (ook wel vrachtwagenverzekering genoemd) is een verzekering waarmee de schade die veroorzaakt wordt door een vrachtauto (vrachtwagen) kan worden afgedekt. Daarnaast kan eventuele schade aan de vrachtauto zelf ook worden afgedekt.
 
Soorten vrachtautoverzekeringen
Vrachtautoverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Er zijn - net als bij de gewone autoverzekering - 3 verschillende soorten basisdekkingen:
 • WA dekking:
  WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Zoals deze naam eigenlijk al aangeeft, dekt de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. vrachtautoverzekering de schade die met een vrachtauto veroorzaakt wordt waarvoor de eigenaar van de vrachtauto wettelijk aansprakelijk is. Iedere vrachtautobezitter is verplicht om zijn vrachtauto (minimaal) WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. te verzekeren. Op het moment dat er met die verzekerde vrachtauto schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt wordt, dan valt die schade meestal binnen de dekking van de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. vrachtautoverzekering. De WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. dekking is de minimale dekking die een vrachtautoverzekering kan bieden.
  Let op: niet alle schade die veroorzaakt kan worden wordt automatisch gedekt door de WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. verzekering. Afhankelijk van bijvoorbeeld de lading en/of het het werkgebied kan er een aanvullende dekking vereist zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schade die kan ontstaan bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen (zie verder bij de aanvullende dekkingen).
 • WA + Beperkt Casco:
  Een vrachtautoverzekering met WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + Beperkt Casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen vrachtauto. Dus als er schade aan de eigen vrachtauto ontstaat, biedt deze verzekering dekking. Dit geldt echter alleen als die schade ontstaan is uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brandDoor verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting)., hagel/storm en ruitbreuk.
 • WA + Volledig Casco (All risk vrachtautoverzekering):
  Een WAWettelijke aansprakelijkheid, verzekering die voor iedere auto-eigenaar verplicht is. Dekt schade aan derden. + volledig cascoNaast beperkt casco dekking ook dekking voor vandalisme, te water raken en slippen, alsmede eigenschuld-schade aan uw eigen auto. Aanvulling op de WA verzekering. wordt ook wel All Risk vrachtautoverzekering genoemd. De All Risk vrachtautoverzekering kent een uitgebreidere dekking dan de beperkt cascoDekking voor diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Aanvulling op WA verzekering. verzekering. Bij de all risk verzekering is schade aan de eigen vrachtauto in de meeste situaties gedekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade bij een botsing. Alleen als de schade het gevolg is van een aantal speciaal beschreven gebeurtenissen, wordt de schade niet vergoed. Voorbeelden van deze uitsluitingen zijn schade door normale slijtage (afschrijving van de vrachtauto), opzettelijke schade en schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed is van drugs of alcohol.
Bijzondere aanvullende dekkingen
Een vrachtautoverzekering is in de basis vergelijkbaar met een personenautoverzekering. Toch kent de vrachtautoverzekering een aantal aanvullende dekkingsmogelijkheden die je bij een standaard autoverzekering niet tegen zult komen. Hierbij moet u denken aan:
 • Aansprakelijkheidsverzekering gevaarlijke stoffen:
  Op het moment dat de lading bestaat uit gevaarlijke stoffen, kan de schade die veroorzaakt zou kunnen enorm groot zijn. Vanwege dit extra grote risico dient er vaak een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te worden.
 • Inboedelverzekering motorrijtuigen:
  Veel vrachtautochauffeurs brengen heel veel tijd in hun vrachtwagen door. Vaak is het mogelijk om in de vrachtauto te eten en slapen. In de cabine van een vrachtwagen vind je daarom vaak veel - soms ook heel waardevolle - persoonlijke eigendommen. Schade aan deze eigendommen valt vaak niet onder de standaard dekkingen maar kunnen verzekerd worden met een inboedelverzekering motorrijtuigen.
Kies de juiste vrachtautoverzekering
Er is een zeer groot aantal vrachtauto verzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. De beste maatschappij is namelijk lang niet voor iedere situatie dezelfde. Wij helpen u graag met deze vergelijking.

Dennis den Blanken

Erkend Hypotheekadviseur
Verzekeringsadviseur Particulier
Verzekeringsadviseur Zakelijk

06-43255664

E-mail

Richard Bakker

Verzekeringsadviseur Zakelijk
020-4499099

E-mail